Vil «klimajustere» investeringer i 9000 selskaper

Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender vil stille et ufravikelig krav til alle selskaper Oljefondet investerer i.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Det såkalte «klimakriteriet», som gir Oljefondet mulighet til å kaste ut selskaper med uakseptabelt høye utslipp av klimagasser, har foreløpig hatt marginal innflytelse. Klimakriteriet trådte i kraft i 2016, men det var i ikke før i år at de fire første «klimaverstingene» – som alle var involvert i oljesand i Canada – ble utelukket fra fondet.

Underveis har det vært uenigheter mellom Norges Bank og Etikkrådet om hvordan klimakriteriet skal tolkes og brukes, og samtidig har debatten rundt finansiell klimarisiko flyttet seg et lysår siden klimakriteriet ble vedtatt.

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, mener klimakriteriet står på terskelen til å bli utdatert, og ber politikerne ta en ny, og langt mer vidtrekkende tilnærming til problematikken.

– I praksis ser vi at klimakriteriet ikke fungerer etter hensikten, sier hun.

– Slik det er i dag, går etikkrådet inn og vurderer ett og ett selskap. Det er ekstremt ressurskrevende, tidkrevende og ineffektivt.

Klimarisiko

Bakken Riise foreslår i stedet å sette som krav at alle selskapene Oljefondet investerer i, skal ha planer for framtidig drift i tråd med målene i Parisavtalen.

– Hvorfor det?

– Fordi å nå målene i Parisavtalen er i oljefondets langsiktige, økonomiske interesse. Og det er særlig viktig fordi oljefondet skal være sparepengene til kommende generasjoner, sier Bakken Riise.

– Det handler om å sørge for å investere i selskaper som har en plan for hvordan de skal overleve og tjene penger, i en verden som drastisk kutter utslipp, slik Parisavtalen legger opp til. Å faktisk investere oljefondet i tråd med parisavtalen, og bidra til å nå målene, er også en måte å håndtere fondets langsiktige klimarisiko, sier hun.

Vil ha utredning

Bakken Riise sier at det de ønsker seg, er at Stortinget ber regjeringen lage en utredning av hvordan en slik «klimajustering» av oljefondet kan operasjonaliseres.

Oljefondet er i dag investert i rett i overkant av 9000 selskaper.

– Det kommer ikke til å være lett, og det er heller ikke bare én måte å gjøre det på. Men det finnes allerede verktøy, og en lang rekke finansinstitusjoner jobber med å utvikle dette, sier hun.

– Det vi ønsker oss er at justeringen foregår ved å sammenligne referansebaner for framtidige utslipp fra hver enkelt sektor, slik at investorene kan kvitte seg med de selskapene som ikke har planer i tråd med sektorens nødvendige referansebane, sier hun.

– Vil det være plass til selskaper med store investeringer i fossil energi i Oljefondet, slik dere skisserer det?

– Nei. Andelen fossilinvesteringer må ned for at porteføljen skal være i tråd med Paris. Men hva slags fremoverskuende planer selskapene har må være en del av vurderinga. Har de realistiske planer for omstilling i løpet av få år er det fint, hvis ikke må de ut.

Sanner sier nei

I september stilte Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, spørsmål til finansministeren om hva som må til for å gi Norges Bank et mandat som sikrer at Oljefondets investeringer i selskaper som har planer i tråd med Parisavtalen.

Svaret fra finansminister Jan Tore Sanner (H) var at å «innføre et klimapolitisk mål for forvaltningen som vil gi andre avkastnings- og risikoegenskaper for fondet enn hva dagens investeringsstrategi er basert på».

Sanner mente videre at det heller ikke ville bidra til en effektiv, global klimapolitikk.

Publisert: