Pendlere tror ikke på privat ferje

Høgsfjord-tilhengere har planer om et privat ferjedrift over fjorden uten offentlig støtte som alternativ til Ryfast.