Bekymret for at bedriftenes strømstøtte ikke tar høyde for høyere priser i vår region

Både Næringsforeningen i Stavanger-regionen og NHO Rogaland mener det er viktig at bedrifter nå får direkte pengestøtte. Men de slipper ikke jubelen for fullt.

Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.
Publisert: Publisert:

– Arbeidet med strømstøtte for næringslivet har vært en krevende balansegang, sa næringsminister Jan Christian Vestre under en pressekonferanse fredag formiddag.

Disse tiltakene la regjeringen frem:

  • Forbedre tilgangen på fastprisavtaler
  • Garanti for 90 prosent av strømlån til bedrifter.
  • Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022, mens bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre.
  • I tillegg kommer enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden.
  • Utbytteforbud for bedrifter som får strømstøtte.
Næringsminister Jan Christian Vestre Holder pressekonferanse om strømtiltak for næringslivet i Marmorhallen.

– Jevner ikke ut

– Det som var klart viktigst, var å få på plass en tilskuddsordning, altså en direkte pengeoverføring til bedriftene, noe som omsider kom på plass. Det er vi fornøyd med.

Det sier Harald Minge, direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

– Men vi er langt, langt på overtid, og det virker som det ble presset gjennom av NHO og de som satt rundt bordet, fortsetter han.

– Det ser ikke ut til at ordningen jevner ut konkurransevridningen i Norge. Når Jæder konkurrerer med Grilstad i Trøndelag har de ingen kjangs, sier han.

I august ba kjøttforedleren Jæder, som holder til på Skurve, om like rammevilkår. Da var strømprisen 140 ganger dyrere i Rogaland enn i for eksempel Trøndelag.

Strømprisene har over tid vært langt høyere i prisområdet som Rogaland tilhører, sammenlignet med for eksempel Trøndelag eller Nord-Norge.

Neste steg blir å sette seg ned og analysere hvordan tiltakene vil slå ut, forklarer Minge.

For å kunne søke om strømstøtten regjeringen har skissert, må bedriftene ha minst tre prosent såkalt «strømintensitet». Det betyr at strømkostnadene må ha tilsvart tre prosent av omsetningen i første halvår.

– Dette er en viktig faktor, som jeg ikke her og nå kan si sikkert hvordan vil slå ut, sier Harald Minge

– Tatt for lang tid

Minge understreker at ordningen må bli løpende evaluert, og åpen for endringer.

– Det vil alltid være noen som kan havne utenfor. Jeg frykter at det allerede er gått så lang tid at mange bedrifter har havnet i et uføre, så det er ikke sånn at vi sitter her og jubler, sier han.

– Det kan være argumenter både for og imot en så enkel formulering som at bedrifter som mottar tilskudd, ikke kan ta ut utbytte i 2023, men dette må vi se litt an, sier Minge videre.

Tone Grindland er regiondirektør i NHO Rogaland.

– Vi er fornøyde med er at vi fikk gjennomslag for at det kommer direkte tilskudd, men dialogen med regjeringen har tatt lang tid. For lang tid for oss i Rogaland.

Den skriver regiondirektør i NHO Rogaland Tone Grindland, i en e-post.

– God modell

Hun har flere ganger fortalt om frustrasjon blant bedrifter overfor Aftenbladet, særlig knyttet til forutsigbarhet i månedene som kommer.

Les også

Ut mot sky­høye strøm­priser: – Noe er riv ruskende galt

– Modellen som ligger til grunn, oppfatter jeg som god, skriver hun.

Hun viser til EUs Ukraina-relaterte støttesystem setter et tak på 500.000 euro, rundt 5 millioner kroner, som gjør at ordningen for høsten foreløpig ser ut til å hjelpe de små og mellomstore bedriftene mest.

Dermed får de store bedriftene i mindre grad hjelp, forklarer Grindland.

– I Rogaland er jeg særlig bekymret for mat- og drikkeprodusentene. Vi har mange av de større hos oss og de opplever konkurransevridning mellom strømsonene internt på det norske markedet, understreker hun.

Grindland viser til den nye undersøkelsen som ble utført blant medlemsbedrifter i Rogaland. Den viser at én av tre bedrifter i Rogaland forventer en forverring i markedsutsiktene de neste seks månedene. Tilsvarende andel i august var én av fem.

Publisert: