Fortsatt høy inflasjon

Mat, strøm og drivstoff trakk prisene opp i august. Den samlede prisveksten var likevel ikke like høy som måneden før.

HØYE PRISER: Matvarer løftet prisene i august, sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.
Publisert: Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) har fredag morgen lagt frem tall for inflasjonen i august.

Tallene viser at konsumprisindeksen (KPI) steg 6,5 prosent fra august 2021 til august 2022.

– Den samlede prisveksten i august var fortsatt på et høyt nivå. De viktigste årsakene er at prisene på matvarer, elektrisitet og drivstoff var høyere i august i år sammenlignet med august i fjor, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i en pressemelding.

På forhånd ventet økonomene at inflasjonen ville stige til 7,0 prosent i august, ifølge Bloomberg.

I juli var inflasjonen på årlige 6,8 prosent. En historisk høy prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i juli bidro spesielt til oppgangen.

Gikk for 4,25 millioner kroner over prisantydningPrisveksten

– Bred prisoppgang

Kjerneinflasjonen, som måler prisveksten utenom faktorer som strøm og avgiftsendringer, endte på årlige 4,7 prosent i august. Dermed steg kjerneinflasjonen videre fra rekordhøye 4,5 prosent i juli.

– Den rekordhøye veksten i KPI-JAE understreker at vi ser en bred prisoppgang som ikke bare er drevet av økte priser på energi, sier Kristiansen i SSB.

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank sier følgende om tallene for kjerneinflasjonen:

– Det er himmelhøyt, og understreker at Norges Bank vil fortsette å heve renten.

– Spørsmålet er hvor mye de vil heve med. Når de nå har gjort 0,5 prosentpoeng to ganger, er det nærliggende å tro det vil fortsette, sier Martinsen som også understreker at sentralbanken har hevet sine prognoser, noe som gjør at de ferske tallene er nærmere sentralbankens anslag.

Kjetil Martinsen i Swedbank

Norges Bank følger nøye med på inflasjonen, og spesielt den underliggende prisveksten (kjerneinflasjonen). Sentralbanken legger frem neste rentebeslutning 22. september.

Erica Dalstø, sjefstrateg i SEB, sier at de tror det ligger an til en ny heving av renten på 0,5 prosentpoeng i september.

– Vi tror at inflasjonsoppgangen er så mye sterkere og bredbasert enn lagt til grunn, at det innebærer at det kreves fremskyndig av renteoppgangen, sier Dalstø.

Selv om kjerneinflasjonen landet noe lavere enn det som var ventet, mener Dalstø det ikke endrer hvordan Norges Bank nå vil måtte agere på situasjonen.

– Dermed tror vi på en heving på 0,5 prosentpoeng i september og november, og en på 0,25 prosentpoeng i desember, slik at man er oppe på en rente på 3 prosent innen utgangen av året.

Erica Dalstø, sjefstrateg i SEB
Utvikling varer og tjenester

21 prosent høyere strømpris

Strømprisen inkludert nettleie steg med 15,3 prosent fra juli til august.

Prisene var med dette 21,0 prosent høyere i august i år sammenlignet med august i fjor.

Ifølge SSB henger dette blant annet sammen med de store prisøkningene på naturgass. Det har vært stor uro i gassmarkedet den siste tiden, etter kutt i leveransene fra Russland.

– De høye gassprisene fører til at prisen på strøm i Europa øker. Dette bidrar igjen til at prisnivået særlig i Sørvest-Norge øker, sier Espen Kristiansen i meldingen.

Uten regjeringens strømstøtteordning ville prisveksten det siste året ha vært på 9,0 prosent i august, ifølge Statistisk sentralbyrås beregninger.

Det er 2,5 prosentpoeng mer enn den faktiske stigningen i konsumprisindeksen (KPI) fra august 2021 til august 2022.

SSB tar forbehold om at de ikke vet hva markedsprisen på strøm ville vært i fravær av strømstøtten.

De tror imidlertid at strømstøtten i seg selv har bidratt til å heve prisen i markedet, siden etterspørselen etter strøm er høyere enn den ville vært uten støtten. SSB skriver at det er vanskelig å vite i hvilken grad markedsprisen har blitt påvirket av støtten.

SSB venter boligprisfall de neste to åreneHytteeier Petter frykter 100.000 i strømutgifter i vinterStrømsjokket: Grepene som virkelig betyr noe – uten at det koster en krone
Publisert: