Så mye mener folk du bør gi til konfirmanten

Nærmere tre av fire mener besteforeldre bør gi konfirmanten minst 2000 kroner, ifølge Aftenbladets spørreundersøkelse.

Illustrasjonsfoto
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Nå er den tiden på året her igjen, og de samme spørsmålene melder seg - igjen. Du skal gi gave til en konfirmant, men aner ikke hvor mye du bør gi.

Før helga la vi ut en spørreundersøkelse på Aftenbladet.no, der vi spurte hvor mye vi bør gi til konfirmanten. Mandag morgen var det kommet inn i overkant av 5700 svar til de forskjellige kategoriene.

Det er viktig å presisere at dette ikke er en vitenskapelig undersøkelse. Siden vi ikke vet hvem som har svart, eller om noen har trykket seg inn flere ganger, kan vi ikke gå god for at utvalget er representativt for verken Aftenbladets lesere eller befolkningen i Rogaland. Men med nærmere 6000 svar, er det grunn til å tro at tallmaterialet gir oss en viss pekepinn om den gjengse oppfatning i 2017.

Les også

– Jeg syns besteforeldre skal gi det de føler de har råd til

Forventer mer fra besteforeldre

For å kunne sammenligne svarene med tidligere år, valgte vi å bruke nøyaktig de samme kategoriene og svaralternativene som i 2015 (hvor antall svar var i overkant av 5000).

Den største forskjellen finner vi i kategorien barnebarn.

Mens 12,8 prosent av de som svarte på undersøkelsen i 2015 syntes det var nok å gi 500–1000 kroner, mener bare 6,6 prosent det samme i år. Tar vi med intervallene 100–500 kroner og 1000–2000 kroner, finner vi ut at andelen som synes barnebarnet bør få en sum under 2000 kroner har gått ned fra 39,6 til 26,6 prosent. Forklart på en annen måte: I 2015 mente cirka 60 prosent at barnebarn bør få minst 2000 kroner i konfirmasjonsgave. I 2017 mener 73 prosent (nærmere tre av fire) det samme.

Det er også verdt å merke seg at 22 prosent (mer enn én av fem) synes at besteforeldre bør gi mellom 5000 og 10.000 kroner.

Sammenligner vi med Aftenbladets tall fra 2013, som ikke er helt enkelt siden svaralternativene da bestod av andre intervaller, ser vi de økende forventningene til besteforeldre enda tydeligere. I 2013 var det «bare» 38 prosent som mente at barnebarn bør få over 3000 kroner, mens 31 prosent og 17 prosent mente at henholdsvis 1500–3000 kroner og 1000 kroner var mer passende.

200 holder til naboen

Blant de andre kategoriene er det ikke store forskjeller fra 2015 til 2017. Over 60 prosent mener fortsatt at det holder med 200 kroner til naboen og nærmere 70 prosent synes ikke at man bør gi så mye som 1000 kroner til niese/nevø. Er du invitert til venners barns konfirmasjon, mener de fleste at gaven bør ligge på et sted mellom 300 og 1000 kroner.

Bunad og smykke

I tillegg til å svare på hvor mye folk bør gi, var det mulig å skrive inn hvilken gave man skulle gi som ikke var penger. Vi fikk inn nærmere 400 forslag, der bunad, smykke og sølv var favorittene. Noen kan også vente seg gavekort, bibel eller turutstyr.

Resultatene

Grafene under viser resultatene fra Aftenbladets undersøkelser i 2015 og 2017. Det overordnede spørsmålet som ble stilt var: «Hva bør vi gi til konfirmanten i år?». Antall svar i 2015 var cirka 5400. Antall svar i 2017 var cirka 5700.

Publisert: