Gullår for Sunnhordland Kraftlag

Etter at vasskraftprodusenten Sunnhordland Kraftlag (SKL) har betalt 153 millionar kroner i skatt, sit eigarane likevel att med eit rekordresultat på 206 millionar kroner.