• Hans Petter Jacobsen

Østraadt-fabrikkene solgt til Kristiansand