Olje-server får eget rom

En svær datamaskin (server) som inneholder datakraft tilsvarende 1024 «vanlige» servere, vil danne en av oljeindustriens største IT-klynger for håndtering av seismikkdata.