Pris til tre HiS-forskere

Peter Ruoff, Cathrine Lillo og Svein Bjelland fra Institutt for matematikk og naturvitenskap ved det teknologisk— naturvitenskapelige fakultetet er tildelt Scanas forskningspris for 2004.