Rekord for Folke

Det Stavangerske Dampskibsselskab fikk et resultat på 702 millioner kroner før skatt i 2004.