Russland er verdens eneste gass-stormakt

Når det gjelder gassreserver, er Russland faktisk enda mer mektig enn Saudi-Arabia er på olje. Mens saudierne sitter på 23 prosent av oljereservene, har russerne nærmere 27 prosent av de påviste gassreservene.