Hå fokuserer på karakterar

Ordførar Gunnar Siqveland likar ikkje at Hå ligg i nedre ende påkarakterskalaen. — Men det gir ein mulighet til å gjera noko medsituasjonen, seier han.