Vi må jobbe mer

Arbeidslinjen går som en rød tråd gjennom pensjonsmeldingen til regjeringen.