Følg med - bruk nettverket

Er du villig til å jobbe som helse— og sosial- arbeider,lagerarbeider eller avisbud er det fortsatt nok av sommerjobber.