Sjekker sykefraværet i barnehager og renhold

Private barnehager har 60 prosent flere sykemeldinger enn gjennomsnittet. I renholdsbransjen er sykefraværet 120 prosent høyere enn gjennomsnittet.