22 selskaper vil utvinne olje

22 oljeselskaper har søkt om nye utvinnings— tillatelser i modne områder på sokkelen.