Stadig mer inntekt til menn enn til kvinner

Menn ligger stadig bedre an økonomisk enn kvinner. Inntektsforskjellen i mennenes favør økte med over 6.000 kroner i fjor i forhold til året før.