Hydro-resultat bedre enn forventet

Hydro-sjef Eivind Reiten smilte bredt mandag morgen da hanpresenterte et foreløpig årsresultat godt over hva som varforventet av analytikerne. Rekordhøy olje— og gassproduksjon oghøye priser på olje og gjødsel er viktige bidragsytere tilresultatet.