Lav støtte truer vindkraftutbygging

Vindkraftprosjekter i Norge står i fare for å bli ulønnsomme med støtten regjeringen legger opp til. Derfor krever vindkraftbransjen nå innsyn i regjeringens planer.