• The Tønnesen

Gnistrer etter olje

I stedet for boring kan oljebrønner fikses ved at elektriske gnister knuser og pulveriserer undergrunnen.