Tørke i Norge, oljeboom i utlandet

Om få år kan vi se store offshore utbyggingsprosjekter for Vest-Afrika bli sammenstilt på norske verft.