Vil sikra industrien rimeleg kraft

— I løpet av året vil regjeringa ha ei skisse klar for korleis kraftkrevjande industri skal kunne sikrast el-kraft til rimelege prisar på langsiktige vilkår.