- Granskingsrapportene tar feil

Granskingsrapportene etter dødsulykken tar feil. — Hendelsesforløpet er alvorligere enn det Statoil, Oljedirektoratet og politiet beskriver.Det hevder ett av øyenvitnene til døds8ulykken på "Byford Dolphin" for to år siden.