Bygger Ormen Lange for 2 millioner kroner i timen

2 millioner kroner hver eneste time i tre og et halvt år skal Hydro og samarbeidspartnerne bruke på utbyggingen av Ormen Lange-anlegget.