Skanska Norge skifter ut ledelsen

Geir Magne Aarstad overtar fra nyttår som ny administrerende direktør i entreprenørbedriften Skanska Norge etter Petter Eiken.