Statoil lover mer leting

Statoil skal bli flinkere til å ta i bruk ny teknologi. Selskapetskal styrke letingen på norsk sokkel.