- Nynorskforsøket i Oslo er meningsløst

Forskermiljøet i hovedstaden vil ikke evaluere forsøksordningen med valgfri nynorsk i Oslo-skolene.