Oppgang for TV 2 Gruppen

TV 2 Gruppen fikk et resultat på 200 millioner kroner før skatt i fjor.