13 rektorer er over 60 år

I løpet av få år kan 17 av 32 offentlege skular i Sandnes skifta rektor. Fire av desse får ny rektor i år.