• Landbruksminister Lars Peder Brekk sa seg lei for bruddet i jordbruksoppgjøret – før han klippet til med at det er en historisk dag i meieri-Norge. Lars Idar Waage

Brekk: Historisk meieridag

Landbruks— og matminister Lars Peder Brekk (Sp) var smørblid da han åpnet Tines supermeieri i Kviamarka i Hå i dag. Nå vil han lære Jens mer om landbruk.