- Har lært å finne roen

5 av 30 OMV-ansatte lærer nå å mestre stress. Tilbakemeldingene er udelt positive.