Krevde inn 3,5 milliarder kroner

Statens innkrevingssentral (SI) krevde inn 3,5 millarder kroner i 2010. Det er 285 millioner kroner mer enn året før.