150 millioner til midlertidige lokaler

Varehuset på Forus vokser kraftig og vil for første gang få plass til alle 10.000 vareslagene Ikea vanligvis fører.