Brudd i meklingen for byggfag

Fellesforbundet har brutt meklingen i lønnsoppgjøret for byggfagene i påvente av en avklaring i oppgjøret for frontfagene.