Norske barn er ulike

Sosiale risikofaktorer som dårlig økonomi og minoritetsbakgrunn øker barns risiko for dårlig selvregulering.