• Konsernsjef i DnB Nor, Rune Bjerke.

EBA: DnB Nor må øke kapitalen med 10 milliarder

Norges største bank trenger 10 milliarder kroner for å innfri EUs krav til kjernekapital. Interne overføringer vil dekke behovet, understreker DnB Nor.