Senker forventningene til lønnsvekst

Norske næringslivsledere regner med lavere lønnsvekst i sine bedrifter.