Lesesenteret: – Variert læring er best for elevene

— Det finnes lite forskning på området, men pedagogisk programvare må være et supplement til annen undervisning, fastslår Ellen Heber ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.