Høyere utdanning ga lavere lønnsvekst

Arbeidere med høyere utdanning får lavere lønnsvekst enn de fagutdannede.