• Jonas Haarr Friestad

Siste frist er ute

Mandag 1. mars var siste frist for å søke plass på videregående skole til høsten.