• Fremdeles mamma som står for middagen? Dersom du bor hjemme, men har oppgitt i søknaden til Lånekassen at du er borteboer, kan du miste støtten. Colourbox

Borteboer? Lånekassen sjekker deg

Bor du hjemme, men har oppgitt at du bor borte i søknaden om stipend og lån til Lånekassen, kan du miste retten til støtte for alltid.