• Colourbox

Kan jeg ta ut AFP etter sykemelding?

Jeg er kvinne f. 1948 og ansatt som lærer i samme kommune siden 1969, og ønsker å gå av med AFP 1. juli neste år.