Norges Bank-vaktbikkje slår alarm

Tormod Andreassen i representantskapet i Norges Bank sier at organet mangler kunnskap, uavhengighet og innsyn til å føre kontroll med sentralbanken og oljefondet.