Skal lokke lærere

Inger Sofie Hurlen har tatt to års permisjon fra jobben ved Vaulen skole for å friste andre til å bli lærer.