Folk flest tror ikke på krisen

Vi er kraftig optimistisk med tanke på egen økonomi. Ni av ti tror ikke de vil få lavere inntekt dette året. Men frigjort kapital som følge av rentefall og høyere inntekt går ikke til forbruk.