Sentralbygg står ferdig i 2005

Første spadestikk for nytt sentralbygg ved Høgskolen i Stavanger blir tatt i løpet av året. Bygget skal stå ferdig i 2005.