Studenter sliter med ungdomsskole-matte

Labre mattekunnskaper hos studenter som skal ta matematikk-tunge studier. Klarer du oppgaven?