9 av 10 vil pensjoneres før de blir 67 år

Både NHO og forsikringsselskapene er bekymret for at flere arbeidstakere vil gå av med pensjon tidligere.