Bedre drift, men tap på valuta

Offshoreselskapet Smedvig har framgang på driften, men må ta tap på grunn av stigende dollarkurs.