Bruk oljepenger til forskning

2 prosent av inntektene fra statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten må settes av i fond for petroleumsforskning, mener Forskningsrådet.